Therapeutische zorg voor personen met dementie

Demiclowns vzw is een unieke, innovatieve onderneming in Vlaanderen. Het clownsduo Stoetel en Fizzie Lizzie zet zich in voor personen met dementie. Vanuit een therapeutische insteek bevordert demiclowns vzw de levenskwaliteit van personen. Samen creëren ze een fantasiewereld waarin de persoon met dementie rollen kan aannemen die verloren zijn gegaan. “Moeder wordt weer even wie zij was.”

logo demiclowns

De uitdaging die dementie met zich meebrengt

De vergrijzing van de samenleving neemt toe, waardoor de populatie van personen met dementie exponentieel stijgt. Dementie is een maatschappelijk relevant thema, iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Daarenboven worden steeds meer mensen gediagnosticeerd met jongdementie. Er is nood aan nieuwe manieren om met dementie om te gaan. Demiclowns komt hieraan tegemoet.

Uitdagingen

De vergrijzing van de samenleving neemt toe, waardoor de populatie van personen met dementie exponentieel stijgt. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Er is nood aan innovatieve manieren om met dementie om te gaan.

Antwoorden

Demiclowns vzw speelt in op de huidige tendensen binnen de zorg en maatschappij door therapeutische en fysische zorg te combineren met entertainment.

Methodiek

Demiclowns vzw werkt dramatherapeutisch vanuit de rol van clown. Dramatherapie is een vorm van creatieve therapie waarbinnen de ervaring centraal staat. Persoonlijke groei wordt nagestreeft met behulp van van dramatische middelen en technieken zoals improvisatie en rollenspelen. Demiclowns zijn ervaren dramatherapeuten die de rol van clown aannemen.

Doelen

Demiclowns vzw gaat verder dan het maken van contact. Dit onderscheidt hen van andere clowns.
De demiclowns creëren een fantasiewereld waarin de persoon met dementie rollen kan aannemen die verloren zijn gegaan. Op die manier kan deze persoon zijn identiteit herwinnen.
De fantasiewereld die samen met de demiclown wordt gecreëerd, biedt de dementerende bovendien de mogelijkheid verschillende emoties te uiten. Er is ook plaats voor het gevoelens die in het hier-en-nu leven, zoals irritatie, woede of angst. Demiclowns zijn therapeutisch opgeleid om deze emoties op te vangen.
Demiclowns vzw stimuleert de persoon met dementie om keuzes te maken. Bijvoorbeeld de keuze tussen het aannemen van de toeschouwerrol of die van actieve medespeler. Demiclowns vzw draagt bij aan empowerment door aan de dementerende meer zeggingskracht te geven.

Aanbod

Een wereld van fantasie,
een clownervaring op maat.
Een schoteltje magie,
een gevoelservaring van formaat.Demiclowns vzw biedt individuele- of groepsbezoeken aan, binnen zorginstellingen of thuis. Hiernaast geven de ondernemers ook actieve lezingen, (komma schrappen) en workshops voor geïnteresseerden, mantelzorgers, begeleiders, verpleegkundigen en therapeuten.

Cadeautip: Schenk een bezoek van demiclowns.

foto demiclowns

Contact

+32483/29.04.86
info@demiclowns.be
facebook
vimeo